Dây chuyền sản xuất

Dây chuyền sản xuất là một hệ thống máy móc, thiết bị được sắp xếp khoa học nhằm thực hiện một quá trình công nghệ nhất định. Trên dây chuyền sản xuất, nơi làm việc được chuyên môn hóa cao, thời gian sản xuất ở từng nơi làm việc được tính toán chặt chẽ nhằm đảm bảo nhịp sản xuất theo quy định.

Gọi ngay: 0936.311.383
SMS: 0936.311.383 Chat Zalo Chat qua Messenger