Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

MIA ENG cam kết với khách hàng  sẽ tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo thực hiện đúng và triệt để chính sách chất lượng:

  1. Sẽ đáp ứng và thỏa mãn tối đa mong muốn và lợi ích của khách hàng với tiêu chí: “ Chất lượng – Giá rẻ - Chuyên Nghiệp ”, luôn đề cao ý kiến của khách hàng để cải tiến chất lượng cũng như dịch vụ.
  2. Đặt con người là trọng tâm, luôn chú trọng đến đào tạo và phá triển nguồn nhân lực chất lượng.
  3. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hiện hành và cải tiền liên tục hệ thống quản lý của công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh.
  4. Chất lượng sản phẩm được xác định rõ và thực triệt để tại từng khâu, từng bộ phận và từng nhân viên.
  5. Chỉ những sản phẩm đảm bảo chất lượng mới đến được khách hàng nhằm xây dựng niềm tin chất lượng và xây dựng thương hiệu Mia Eng Việt Nam.
  6. Đối với nhà cung cấp thì hợp tác chân thành và hỗ trợ cùng phát triển, hướng  tới khách hàng.

MIA ENG VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

 Đã ký.

Gọi ngay: 0936.311.383
SMS: 0936.311.383 Chat Zalo Chat qua Messenger